Từ ngày:     đến hết ngày 03/08/2020 (7 ngày)

Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
28/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 01/08/2020 02/08/2020 03/08/2020
SttBộ phậnNgàyNgàyNgàyNgàyNgàyNgàyNgày
1Bao ve       
2Ky thuat       
3San xuat       
4Kho       
5Ke toan       
6Kinh doanh       
7Cua hang 57MP       
8Hanh chanh       

Những chổ trống trên bảng thống kê tương đương với chưa hoặc không có báo cáo.